Η συνάντηση επιτροπής αξιολόγησης για το σχέδιο «Τα Οράματα της Νεολαιίστικης Εργασίας» έλαβε χώρο στο Βελιγράδι, από τις 9-11 Δεκεμβρίου. Με τους συνεργάτες μας, περάσαμε από όλα τα σημαντικά επιτεύγματα του σχεδίου, μοιραστήκαμε όλα όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμφωνήσαμε για την τελειοποίηση του τρόπου διάδοσης των δραστηριοτήτων, και καθορίσαμε τα επόμενα βήματά μας. Η ομάδα που ασχολείται με το σχέδιο είναι απόλυτα ικανοποιημένη με την ενσωμάτωση και τα αποτελέσματά του. Πιστεύουμε ότι το εργαλείο που δημιουργήσαμε για τις νεολαιίστικες οργανώσεις – για τη βελτίωση της επικοινωνίας και παρουσίασης της εργασίας on line – είναι φιλικό προς το χρήστη και βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες της νεολαιίστικης εργασίας. Στο μέλλον, προσμένουμε να χρησιμοποιείται τακτικά για σκοπούς βελτίωσης της ζωής των νέων, κι όλα αυτά μέσω μιας ψηφιακής επικοινωνίας. Οι αντιδράσεις που λάβαμε απ’ όλές τις ομάδες που συμμετέχουν στο σχέδιο αποδεικνύουν ότι οι προσδοκίες μας βγήκαν πραγματικές.

 

Το σχέδιο «Τα Οράματα της Νεολαιίστικης Εργασίας» συγχρηματοδοτήθηκε υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.