Ο πυρήνας της επικοινωνίας είναι το μήνυμα που θέλεις να μοιραστείς. Τα μηνύματα αποτελούν το μέσο το οποίο σε οδηγεί στον απόλυτο σκοπό της ψηφιακής επικοινωνίας: τη μετατροπή των ακόλουθών σου στους πραγματικούς υποστηρικτές. (Εικόνα ν. 8).

Με βάση την αποστολή και το όραμα της Οργάνωσής σου, έχουμε καθορίσει κρίσιμα τμήματα και ξεκαθαρίσει κρίσιμες αξίες για κάθε τμήμα. Ώστε να το καταλάβεις και κάνεις όλα τα απαραίτητα βήματα στα κοινωνικά δίκτυα για να μετατρέψεις τους ακόλουθους στους υποστηρικτές και ευεργέτες, χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ιστορία – μια βάση για την παράδοση των σωστών μηνυμάτων, και για τη συζήτηση και συμμετοχή. Διάβασε τη «Μεγάλη εικόνα» της ψηφιακήας επικοινωνίας από κάτω προς τα πάνω:

Eικόνα ν. 8. Η μεγάλη εικόνα του οργανιμσμού των σκοπών της ψηφιακής επικοινωνίας

  • Progress bar 40%

Στη συνέχεια: Η ιστορία σου είναι σημαντική

Index

Εισαγωγή

ΒΗΜΑ 1: Η Οργάνωση

ΒΗΜΑ 2: Το επιχειρηματικό μοντέλο και Mission μοντέλο Canvas

ΒΗΜΑ 3: Τα τμήματα της ομάδας στόχου

ΒΗΜΑ 4: Η πρόταση αξίας

ΒΗΜΑ 5: Η επικοινωνία και συζήτηση

ΒΗΜΑ 6: Ο οραματισμός

ΒΗΜΑ 7: Η ψηφιακή αναλυτική

Το συμπέρασμα