ΑΣΚΗΣΗ V:

Η ανάπτυξη του μηνύματος

Τώρα είστε έτοιμοι να αναπτύξετε το μήνυμα για το κάθε κομμάτι της ομάδας-στόχου σας, Έχοντας υπόψην όλες τις ερωτήσεις στις οποίες έχουμε απαντήσει μέχρι τώρα, επινοήστε ανα ένα μήνυμα για το κάθε κομμάτι. Να θυμάστε ότι το μήνυμά σας πρέπει να έχει 3 σημεία το περισσότερο.

  1. Ποιο πρόβλημα θα λύσετε; Ποια ανάγκη θα ικανοποιήσετε;
  2. Πώς θα λύσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα; Πως θα ικανοποιήσετε τη συγκεκριμένη ανάγκη;
  3. Κάλεσμα για δράση.
  • Progress bar 61%

Στη συνέχεια: : Ο προγραμματισμός του χρονολογίου της επικοινωνίας και οι φάσεις του διαφορετικού περιεχομένου

Index

Εισαγωγή

ΒΗΜΑ 1: Η Οργάνωση

ΒΗΜΑ 2: Το επιχειρηματικό μοντέλο και Mission μοντέλο Canvas

ΒΗΜΑ 3: Τα τμήματα της ομάδας στόχου

ΒΗΜΑ 4: Η πρόταση αξίας

ΒΗΜΑ 5: Η επικοινωνία και συζήτηση

ΒΗΜΑ 6: Ο οραματισμός

ΒΗΜΑ 7: Η ψηφιακή αναλυτική

Το συμπέρασμα