Το να θέτουμε τους στόχους είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής των κοινωνικών μέσων. Χωρίς τους στόχους, ούτε τα κοινωνικά σας μέσα δεν έχουν το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν προς την επιτυχία. Επίσης, ούτε θα έχετε κάτι που μπορείτε να συγκρίνετε με τα αποτελέσματα του κόπου σας στα κοινωνικά μέσα. Πώς να θέσετε τους στόχους σας στα κοινωνικά μέσα;

Καθορίσετε τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI):
Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI – Key Performance Indicators) είναι μετρήσιμα στατιστικά στοιχεία τα οποία σας βοηθούν να καθορίσετε αν είστε στο σωστό δρόμο να πετύχετε τους βασικους σας στόχους. Οι ΒΔΑ (ΚΡΙ) παρακολουθούνται στην εβδομαδιαία, στη μηνιαία, στην τριμηνιαία και στην ετήσια βάση, όμως από εσάς και από την ομάδα σας εξαρτάτε πόσο συχνά θα σημειώνετε τους δικούς σας.

1

Πρώτο βήμα: Τι πρέπει να παρακολουθεί η ομάδα σας;
Καθωρίστε ακριβώς τους στόχους που θέλετε να παρακολουθήσετε. Υπάρχουν μερικές διαφορετικές επιλογές, και οι πιο συχνές είναι οι εξής:

  • Κίνηση δεδομένων
  • Πόσα άτομα επισκέφτονται τα κανάλια σας στα κοινωνικά δίκτυα; Πόσα άτομα που επισκέφτονται τα κανάλια σας στα κοινωνικά δίκτυα, επισκέφτονται και την ιστοσελίδα σας;
  • Ανάπτυξη του αριθμού ακόλουθων
  • Πόσα άτομα σας ακολουθούν στα κοινωνικά δίκτυα;
  • Αντιδράσεις
  • Πόσο συχνά οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τα μηνύματά σας στα κοινωνικά δίκτυα;
  • Reach / Εντυπώσεις
  • Πόσα άτομα είδαν τις ανακοινώσεις σας στα κοινωνικά μέσα στον τοίχο τους;
  • Μετατροπή (καινούριες εισφορές ή ακτιβιστές)

Έχετε υπόψην πως δεν είναι αναγκαίο να παρακολουθάτε όλα ταυτόχρονα – το σημαντικό είναι να συνεχίσετε εμπρός με ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ. Εδώ έχετε τη λίστα όλων των δυνατοτήτων, αλλά για να καταλάβετε καλύτερα τη διαδικασία, αρκετό είναι να την περάσετε μόνο με μια από τις αναφερόμενες.

2

Δεύτερο βήμα: Καθορίσετε το αρχικό σας σημείο και το στόχο της ανάπτυξης.
Το δεύτερο βήμα στον καθορισμό των βασικών δεικτών της απόδοσης είναι να ορίσετε που βρίσκεται το αρχικό σας σημείο. Χωρίς καθορισμένο αρχικό σημείο δεν θα ξέρετε τι είναι ο στόχος και τι είναι η επιτυχία. Για να την καθωρίσετε, δείτε που βρίσκονται οι βασικοί δείκτες της απόδοσης αυτή τη στιγμή.

Θα μελετήσουμε μαζί τους ΒΔΑ (KPI) για την ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και τους ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ – εάν ο λογαριασμός σας στο Google Analytics είναι καλά ρυθμισμένος, τα στοιχεία θα είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θέλετε να αποκτάτε τα στοιχεια. Ανοίξτε το Google Analytics και επιλέξτε την απόκτηση (acquisition). Κάτω από αυτή την επιλογή είναι οι πηγές τις οποίες θα χρειαστείτε για να καθωρίσετε την ένταση της κίνησης των δεδομένων στα κοινωνικά μέσα σας.

Εικόνα ν. 25. Η επιλογή «Acquisition» στο Google Analytics

Πάνω στη δεξιά γωνία βρίσκεται το ημερολόγιο όπου πρέπει να επιλέξετε τους τελευταίους 6 μήνες (ή κάποια άλλη περίοδο που βολεύει περισσότερο στις ανάγκες σας).

Εικόνα ν. 26. Ρύθμιση του ημερολογίου

Όταν ρυθμίσετε τις ημερομηνίες, επιλέξτε το κοινωνικό δίκτυο από τη λίστα πηγών. Θα εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο στο οποίο θα μπορέσετε να δείτε την πυκνότητα της κίνησης των δεδομένων στην ιστοσελίδα σας, η οποία απευθύνεται από τα κοινωνικά μέσα σας, τους τελευταίους 6 μήνες.

Εικόνα ν. 27. Η κίνηση στη ιστοσελίδα σας με βάση τα κοινωνικά σας μέσα

Με αυτό τον τρόπο έχουμε ορίσει το αρχικό μας σημείο για το πρώτο μέτρημα των ΒΔΑ (ΚΡΙ) = Κίνηση. Χρησιμοποιήστε τώρα αυτό σε κάποια απλή μορφή της επιλογής σας, όπως βλέπετε στο παράδειγμα:

Εικόνα ν. 28. Ταμπέλα παρακολούθησης των βασικών δεικτών απόδοσης – Κίνηση

Facebook:

Εικόνα ν. 29. Παρακολούθηση ποσότητας των ακόλουθων στο Facebook

Twitter:

Εικόνα ν. 30. Παρακολούθηση ποσότητας των ακόλουθων στο Twitter

Το ίδιο ισχύει και για το Pinterest, το LinkedIn και το Google+.

Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε αυτό για όλα τα κοινωνικά δίκτυά σας, αλλά τουλάχιστον για ένα από αυτά. Το καλύτερο θα ήταν να επιλέξετε το δίκτυο στο οποίο εσείς και οι ακόλουθοί σας περνάτε το περισσότερο χρόνο και στο οποίο λαμβάνετε τις περισσότερες αντιδράσεις.

Όταν αποκτήσετε όλες τις πληροφορίες για τα κοινωνικά μέσα που έχουμε αναφέρει, ενσωματώστε τα στα αρχεία σας.

Εικόνα ν. 31. Η ταμπέλα παρακολούθησης των βασικών δεικτών της απόδοσης – Οι ακόλουθοι

Αφού έχετε ορίσει τα αρχικά σας σημεία, πρέπει να καθορίσετε και τους τελικούς σας στόχους. Πού θέλετε να είναι οι ΒΔΑ (ΚΡΙ) αυτή την ημερομηνία τον επόμενο χρόνο; Συχνά μπορείτε να υπολογίσετε την εξέλιξη με βάση το ποσοστό. Θέλετε την ανάπτυξη των 25%, ή μήπως των 15%?

  • Progress bar 79%

Στη συνέχεια: Πώς είναι η επιτυχία?

Index

Εισαγωγή

ΒΗΜΑ 1: Η Οργάνωση

ΒΗΜΑ 2: Το επιχειρηματικό μοντέλο και Mission μοντέλο Canvas

ΒΗΜΑ 3: Τα τμήματα της ομάδας στόχου

ΒΗΜΑ 4: Η πρόταση αξίας

ΒΗΜΑ 5: Η επικοινωνία και συζήτηση

ΒΗΜΑ 6: Ο οραματισμός

ΒΗΜΑ 7: Η ψηφιακή αναλυτική

Το συμπέρασμα