Evalvacijsko srečanje projekta Vizije dela z mladimi  se je odvijalo v Beogradu od 9. do 11. decembra. S partnerji smo pregledali glavne dosežke projekta, poročali o lekcijah, ki smo se jih naučili tekom procesa, se dogovorili o finalizaciji desiminacijskih aktivnosti in določili naslednje korake projekta. Projektni tim je zelo zadovoljen  z izpeljavo projekta in doseženimi rezultati. Verjamemo, da bo orodje, ki smo ga razvili za mladinske organizacije pomagalo izboljšati komunikacijo in predstavitve njihovega dela „on-line“ na prijazen način, ki temelji na realnih potrebah mladinskega dela.

Pričakujemo, da se ga bo v prihodnosti veliko uporabljalo z namenom izboljšanja življenja mladih ljudi in za komunikacijo o njih po učinkoviti poti skozi digitalne medije.  Povratna sporočila, ki smo jih dobili  od vseh vključenih v projekt potrjujejo naša predvidevanja.

Projekt Vizije Mladinskega dela je podprt s strani Erasmus+ programa Evropske skupnosti