Po šestih dneh intenzivnega dela je študijski obisk v Ljubljani končan. Organiziran je bil od 2. do 8. aprila 2017 v okviru projekta “Vizije mladinskega dela”, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske unije. Člani partnerskih organizacij iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Turčije, Grčije in Slovenije so sodelovali pri organizaciji študijskega obiska. Udeleženci so pridobili nova znanja o ustvarjanju in izvajanju komunikacijskih strategij s pomočjo ustvarjalnega dela s strokovnjaki s področja digitalnega marketinga. Naučili so se tudi, kako uporabljati družbene medije za promocijo svojih projektov in dela. Obiskali so Center za urbano kulturo Kino Šiška, mladinsko organizacijo Mladi zmaji in restavracijo Druga violina (socialno podjetje, ki zaposluje invalidne osebe). Udeleženci so dobili priložnost za učenje skozi primere dobre prakse o naslavljanju in komuniciranju s ciljnimi skupinami preko uporabe družbenih medijev.

Udeleženci so poleg spoznavanja najboljših praks sodelovali tudi na delavnici za opredelitev ključnih korakov, ki so pomembni za nadaljnjo aktivnost, trening in izvedbo. Definirali so sledeče kriterije: kako izbrati organizacije, ki se ujemajo s tem projektom; kako izbrati sporočila in rezultate, ki jih je treba predstaviti; kako izbrati orodja za vizualizacijo; kako izvajati vizualizacijo; kako narediti komunikacijsko strategijo; kako izvajati komunikacijsko strategijo; in kako izvesti evalvacijo, nadzor kakovosti, popravke in dodelave.

Člani konzorcija bodo nadaljevali s sodelovanjem v prihodnosti s ciljem širitve in prenosa znanja, ki so ga pridobili med tem študijskim obiskom.