NOVOSTI

Uspeh korišćenjem vizuelnih digitalnih komunikacija!

Nakon 6 dana intenzivnog rada, studijskoj poseti u Ljubljani je došao kraj. Bila je organizovana od 2. do 8. aprila 2017. godine u okviru projekta „Vizije omladnskog rada”, čiji je koosnivač Erasmus + Program Evropske Unije. Članovi partnerskih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Grčke i Slovenije učestvovali su u organizaciji studijske posete. Učesnici su stekli nova znanja o kreiranju i primeni strategija komunikacije kroz kreativni rad sa stručnjacima iz oblasti digitalnog marketinga. Takođe su naučili kako da koriste društvene medije za promovisanje svojih projekata i rada. Organizovane su posete Centru za urbanu kulturu „Kino Šiška”, omladinskoj organizaciji „Young Dragons” i restoranu „Druga violina” (društveno preduzeće koje zapošljava osobe sa invaliditetom). Učesnicima je pružena šansa da uče kroz primere dobre prakse o obraćanju ciljnim grupama i komunikaciji preko društvenih medija.

Pored toga što su videli najbolje primere iz prakse, učesnici su bili deo radionice za određivanje ključnih koraka koji su važni za narednu aktivnost, trening i implementaciju i sledeći kriterijumi su definisani: kako odabrati organizacije pogodne za ovaj projekat, kako izvršiti selekciju njihovih poruka i rezultata koji treba da se predstave, kako odabrati sredstva za vizualizaciju, kako izvršiti vizualizaciju, kako napraviti strategiju komunikacije, kako primeniti strategiju komunikacije i sprovesti evaluaciju, kontrolu kvaliteta, ispravke i doradu.

Članovi konzorcijuma će nastaviti saradnju u budućnosti sa ciljem proširenja i prenošenja znanja koje su stekli kroz ovu studijsku posetu.