ZADATAK I:

Formulisanje misije i vizije

Sada treba da okupite svoj tim kako biste formulisali misiju i viziju vaše organizacije. Pogledajte sliku br. 3 koja će vam služiti kao vodič za vežbu. Uradite vežbu.

Slika br. 3 Koraci za kreiranje misije i vizije