6 gün süren yoğun çalışmadan sonra Ljubljana inceleme ziyareti sonuna erdi. Nisanın 2-8 tarihleri arasında The Visions of Youth Work projesi dahilinde gerçekleştirilmiştir. Sırbistan, Bosna Hersek, Türkiye, Yunanistan ve Slovenya’dan gelen ortak kuruluşlar üyeleri inceleme ziyaretinin düzenlemesine katılmışlardır.
Katılımcılar dijital pazarlama uzmanları ile çalışmakla iletişim strateji oluşturması ve yürütmesi bilgilerini kazandılar. Projelerin ve çalışmaların teşvik etmesi için sosyal medya kullanmasını da öğrendiler. Kino Šiška Kent Kültürü Merkezi’ne, Young Dragons Gençlik Derneği’ne ve Druga violina Lokantası(engellilere iş veren sosyal girişim)’na ziyaretler düzenlendi. Katılımcılara sosyal medya aracılığı ile hedef gruplarına nasıl ulaşıp iletişim kurduğu fırsatı verildi.

Bunun yanında katılımcılar gelecek olan etkiler ve kurslar için önemli ölçütlerin tamamlanması seminerine katıldılar. Bu ölçütler Projeye uygun derneği nasıl seçeriz, Sunulacak mesajlarını ve sonuçlarını nasıl seçeriz, Somutlama araçlarını nasıl seçeriz, Nasıl somutlarız, İletişim stratejilerini nasıl kurarız’dır.

Birliğin üyeleri inceleme ziyareti boyunca aldıkları bilginin geliştirilmesi ve yayımlanması hedefi üzere gelecekte de işbirliğine devam edecekler.