İş değere geldiğinde önem sıralaması her yararlananın gereği olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her yararlananın, problemlerini çözecek ya da faydalara ulaşmalarına yardım edecek benzersiz bir değere ihtiyacı var.

Değer genellikle yanlışlıkla fiyat anlamında anlaşılıyor. Değer fiyat değil, fakat aralarında ilişki var. Bir servis genel duruma ya da gereğe göre farklı yararlananlar için farklı değerleri var. Mesela lise öğrencilere kariyer ile ilgili en iyi karar vermeye yardım etmeyi hedeflenen mesleki yönlendirme seminerinin tüm öğrenciler için aynı ve belli bir fiyatı var. Meğer hangi fakültede kayıt olacağını bilmeyen dördüncü sınıf öğrencisine üçüncü sınıf öğrencisinden daha büyük bir değeri var. Çünkü üçüncü sınıf öğrencisinin düşünmek ve karar vermek için daha fazla vakti var.

Demek ki yararlananlarımızın problemlerini çözecek ve hedeflerine ulaşmaya yardım edecek bir değeri oluşturmamız gerekiyor. Böyle bir şeyin mümkün olması için yararlananları anlamamız gerekiyor.

Kaynaklar:

Değer önermesi kanvasının açıklaması:: http://bit.ly/2xym6yP
Değer önermesi kancasını indir: http://bit.ly/2xyH5l6

Değer önermesi kanvası tanımlaması

Kendimizi onların yerlerine koymamız gerek ve onların bakış açılarından hayata bakmamız lazım. Alışkanlıklarını, özel değerlerini ve zorluklarını anlamaya çalışmamız gerekiyor.

Projenin bakış açısından bakarak yararlananlarının görecekleri işlere dikkat et.

Böylece dikkat ederek işten çıkacak neticeleri ve faydaları anlamaya çalışman gerek. Kısaca yararlananın faydalarını anlatmalısın.

Aynı zamanda da kötü bir neticenin olmaması için yararlanan risk almayıp manilere engel oluyor. Kısaca yararlananın engellerini anlatmalısın;

Tüm faydaları listeye yazıp onun önem sıralamasını yap;

Tüm engelleri listeye yazıp onun önem sıralamasını yap;

Faydalar listesini projenin fayda yaratıcısı listesine değiştir. Bunu, projenin yararlananın ihtiyaç duyduğu faydaları nasıl elde edeceğini kısaca anlatarak yapabilirsin;

Engeller listesini projenin engel gidericisi listesine değiştir. Bunu, projenin yararlananın karşılaştığı sorunları nasıl yok edeceğini kısaca anlatarak yapabilirsin;

Böylece yararlanan için değer önermesini oluşturmayı başardın (Resim 7).

Resim 7. Değer önermesi kanvası

Değer önermesi kanvası örnekleri:

Alison dördüncü sınıfta olan lise öğrencisidir. Başarılı kariyeri olması için bu sene fakülteye yazdırması lazım. Kariyeri konusunda Alison güvensizdir. Onun için en iyisi ne olduğundan tam olarak emin değil. Aynı zamanda da anne babası ve topluluk onu doğru bir karar vermeye zorlanıyorlar.

 

Onun işi: Bu sene hangi fakülteye yazdıracağını belirtmesi lazım;

Onun derdi: Kötü ve zor bir hayatın sebebi olacak yanlış bir karar verecek. Aynı zamanda bu karar nedeniyle ailesi ve arkadaşları hayal kırıklığına uğrayabilirler;

Onun hedefi: Tam yazdırmayı istediği fakülteyi bulacak ve o fakülte başarılı kariyerinin olmasına yardım edecek;

Kuruluşun sonucu: Mesleki yönlendirme çalışması;

Kuruluşun çözümü: Alison’a bilgi verip güçlendirecek. Böylece pişman olmayacak bir şekilde bağımsızca ’doğru’ kararı verecek;

Kuruluşun hedefi: Yazdıracağı fakülte onun yeterlikleri ve yetenekleri için yeterli olduğundan emin olacak. Böyle verilen karar kariyerinin yükselmesi hızlı ve kolay olmasını sağlayacak.

Sonra yararlananların ile yapılacak konuşmalar için mesajları oluşturacaksın. Şu an değer önermesine dayanarak değerlendirici kısa bir sunum için tam vakit geldi.

Şu ana kadar bu bölümde yaptıklarımızı kullanarak yararlananlara gönderilecek net ve güdüsel bir cümle oluşturacağız.  Aslında bu hedef grubun her bölümü için bir değer önermesidir. Böyle bir değer önermesi gelecekte yapılacak mesajların temelidir.

Mesajı aşağıda verilen değer önermesi modelini kullanarak oluşturacağız:

Bizim __ Proje(ler)miz

__ yapılması gerektiği işleri __ isteyen

Yararlananın engellerini fiil (gidermek, önlemek) + arak/erek

Ve yararlananın faydalarını fiil (artırmak, olanak vermek) + arak/erek

(rakip olan değer önermesinden farklı olarak)

__ diye Yararlanana yardım ediyor

Yararlananlar için değer önermesini oluşturduğunda ulaşılırlık, risk azaltımı, performans, tazelik, özelleştirme, iş bitirmesi, güvenlik, uygunluk, durum, maliyet azaltma, tasarım ve ücret gibi unsurları aklında tutmalısın. Her iş ve her yararlanan için bunu yaparak aslında projen için değer önermesini oluşturdun.

Alıştırmadan önce

Alıştırmadan sonra